ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE

…udržíme Vaše zuby ve skvělém stavu.

Záchovné ošetření či také záchovná stomatologie má jediný cíl – udržet zuby co nejdéle ve Vašich ústech. Záchovná stomatologie se týká nejčastěji léčby zubních kazů, léčby komplikací zubních kazů (endodoncie) a problémů způsobených například úrazem. Můžete si být jisti, že v našem zubním centru Vám poskytneme bezbolestné a maximálně komfortní a efektivní vyšetření i ošetření, které zaručí zdraví Vašeho chrupu.

Co je příčinou zubního kazu, zánětu dásní a parodontózy?

Příčinu zubního kazu, zánětu dásní a parodontózy známe už desítky let. A ačkoliv snad všichni známe jejich prevenci, spočívající v pečlivé dentální hygieně, neustále patří v naší republice k chronickým onemocněním v ústní dutině. Obvykle se totiž na problémy přijde pozdě, jelikož návštěva zubaře není u každého v oblibě a pak je nutné řešit až jejich rozsáhlé následky. Tato léčba je náročná nejen časově, ale i finančně a prognóza je vždy horší než u zdravého zubu. Proto stále vnímáme prevenci a dentální hygienu jako klíčovou součást péče o zubní zdraví. Návštěva dentální hygienistky má obrovský efekt – včasné odhalení zubních kazů a dalších problémů Vám přinese i nižší náklady na péči o ně.

Co je zubní kaz?

Zubní kaz je nejrozšířenější chorobou ústní dutiny. Znamená poškození zubů způsobené činností baktérií a mikroorganismů. Tyto bakterie se nachází ve zvýšeném množství v zubním povlaku, který pokrývá povrch zubu v případě nedostatečné ústní hygieny. Na nevyčištěných místech se tento povlak vrství a hromadí.

Bakterie povlaku uvolňují toxické látky, které mění cukry v kyseliny. Tyto kyseliny následně narušují povrch zubu a usnadňují tak průnik bakterií dovnitř zubu a vytvoření zubního kazu. Tento povlak může časem i zmineralizovat a vytvořit zubní kámen.

Jak se léčí zubní kazy?

Sanace neboli léčba kazu začíná použitím lokální anestezie (případně analgosedace či celkové anestézie, záleží na Vašich potřebách), která zajišťuje, že samotná preparace – tedy vrtání nebo broušení zubu, bude již zcela bezbolestné. Následně se aplikuje takzvaný „kofferdam“, tedy gumová blána, jež Vás chrání před proudem vody při vrtání, či kousky výplní uvolňujících se při jejich odvrtávání. Jeho hlavní význam však spočívá v zajištění suchého pracovního pole, což je zcela nezbytné pro zhotovení kvalitní výplně. Následuje fáze samotné preparace. Ta spočívá buď v odstranění části zubu s kazem či původní nevyhovující výplně a následné odstranění veškerých kazivých hmot.

V našem CENTRU ZUBNÍ PÉČE U SMILE zhotovujeme fotokompozitní výplně – tzv. „bílé plomby“, které se se zubem pojí tzv. adhezivními systémy. Oproti šedo-černým amalgámovým výplním mají bíle plomby tu výhodu, že je díky nim možné omezit vrtání zubu, neboť není potřeba vytvářet speciální tvar kavity, která by byla zapotřebí k udržení amalgámové výplně. Je vysoce estetickou náhradou části zubu. Tato výplň je přesně v barvě a tvaru Vašeho zubu. Právě proto je její využití nenahraditelné zejména v předním úseku chrupu. Při zhotovování bílých výplní je však naprosto nutné suché okolí zubu, proto je při snaze o dosažení optimálního a dlouhodobého výsledku zapotřebí perfektní hygiena bez krvácivosti dásní. Opět se zde potvrzuje, že dentální hygiena je pro zdraví chrupu naprosto klíčová. Na závěr se výplň modeluje tak, aby nepřekážela ve skusu a povrch se pečlivě vyleští.

Přední zuby před ošetřením.

Přední zuby před ošetřením.

Přední zuby po ošetření.

Přední zuby po ošetření.

Zadní zuby před ošetřením.

Zadní zuby před ošetřením.

Zadní zuby po ošetřením.

Zadní zuby po ošetření.

Co to je endodoncie?

Endodoncie je léčba komplikací zubního kazu, tedy zánětu a onemocnění nervově-cévního systému zubů (kořenových kanálků). V těchto případech je třeba odstranit poškozený nerv, pročistit zbylé prostory, které se následně dobře zaplní a utěsní kořenovým výplňovým materiálem.

Předpokladem úspěšného ošetření je důkladné pročištění kanálků a jejich utěsnění, aby se zabránilo dalšímu průniku infekce. Další pronikání infekce, při nedostatečném utěsnění kořenového systému, je často příčinou pozdních obtíží (bolest již „mrtvého“ zubu) a vytvoření ložiska infekce v kosti (váček). Pokud při vyšetření zjistíme nedostatečné zaplnění, je nutné provést nové ošetření, které umožní zhojení zánětlivého ložiska.

Při větší ztrátě tvrdých zubních tkání je nutné, po dokončení kořenového ošetření s fotokompozitní dostavbou, zub ošetřit polokorunkou (onlay, overlay).

Při velké ztrátě tvrdých zubních tkání je nutné, po dokončení kořenového ošetření, zub dobudovat FRC čepem (vlákny vystužené kompozitní čepy) s adhezivní dostavbou a následně zhotovit polokorunku nebo korunku, aby se předešlo nebezpečí jeho fraktury.

Kdy se endodontické ošetření provádí?

Endodontické ošetření se provádí vždy, kdy dojde k zánětu nebo odumření zubní dřeně. Je způsobeno bakteriemi, které do dřeně pronikly ze zubního kazu. Může nastat také při úrazu zubu – ulomení, pohmoždění, při chemickém nebo termickém podráždění dřeně zubu. Dochází k rozpadu zubní dřeně a proniknutí infekce do kořenového systému.

Jak probíhá endodontické ošetření?

Při ošetřování kořenových kanálků používáme nejmodernější technologie – operační mikroskop, elektronický přístroj Apexlokátor k určení délky kořenového kanálku a Endomotor, který umožňuje strojové opracování kořenových kanálků. Ošetření je časově velmi náročné a může trvat 2 – 3 hodiny. Ošetření je bezbolestné, vždy pracujeme v místní anestezii.

Pokud je endodontické ošetření provedeno konvenčně (bez použití operačního mikroskomu), je jeho dlouhodobá úspěšnost přibližně 50 %. Díky použití operačního mikroskopu a příslušné mikroskopické techniky dosahujeme v CENTRU ZUBNÍ PÉČE U SMILE při ošetření kořenových kanálků dlouhodobé úspěšnosti 90 – 95 %.

Jsme tým profesionálů

V moderně vybaveném zubním centru Vás čeká příjemný a zkušený personál, který se postará o Vaše komfortní a bezbolestné ošetření.

MUDr. David Urie

Vedoucí lékař

Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor stomatologie

MDDr. Nikol Celerýnová

Zubní lékař

Zubní lékař

Ing. Marie Kubešová

Vedoucí dentální hygienistka

Absolvent 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze – obor: Dentální hygiena

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Spolupracujeme s těmito zdravotními pojišťovnami