ESTETICKÁ STOMATOLOGIE

…Váš zářivý úsměv je naším cílem.

Mít hezký úsměv zkrášlený zářícími bílými zuby je snem každého z nás. I pro nás, zubní lékaře a specialisty, je obrovskou odměnou za vykonané dílo usměvavý klient s krásnými bílými zuby. Proto se snažíme našim klientům individuálně navrhnout co nejefektivnější řešení pro docílení estetického vzhledu jejich chrupu.

Do služeb estetické stomatologie patří

  • Estetická korekce/protetická ošetření – zubní náhrady
  • Bělení zubů

Estetická korekce / protetické ošetření - zubní náhrady

Cílem protetického ošetření je nahradit chybějící zub či skupinu zubů, případně nahradit takovou část, která byla znehodnocena kazem nebo úrazem. Zubní náhrady jsou řešením, jak vám vrátit sebevědomí, které s sebou krásné zuby a krásný úsměv přinášejí.

Principem protetického ošetření je připevnění zvoleného typu náhrady na upravený zdravý kořen zubu. V našem zubním centru zhotovujeme zubní náhrady fixní nebo snímatelné, vždy na základě individuálního řešení pro každého klienta.

Keramické (nebo kompozitní) fasety

se používají k estetické korekci zubů v předním úseku chrupu horní čelisti. Jsou to tenké, ale velmi pevné individuálně zhotovené “skořepiny“, které překrývají přední plochu zubu.

Faseta je tenký plátek materiálu (tvořený z keramiky nebo kompozitního plastu), který může změnit tvar nebo barvu u jednoho i více zubů, případně i modifikovat celý úsměv. Keramické fasety dokáží zakrýt veškeré skvrny, barevné vady nebo defekty na vašich zubech, navíc se jim dají korigovat i velké mezery mezi zuby.

Po jemném obroušení přední části zubu se faseta na tento zub přilepí. Vizuálně vám zůstane naprosto dokonalý chrup.

Korunky – fixní zubní náhrady

Korunka je zubní náhrada korunkové části zubu, která je nasazena na obroušený zub. Je vytvořená v laboratoři, zcela funkčně i esteticky nahradí poškozený nebo ztracený zub. Z materiálu používaném v našem centru si můžete vybrat mezi korunkou celokeramickou nebo metalokeramickou.

  • Celokeramické korunky jsou tvořeny vnitřním vytvrzeným speciálním podkladem, mají dobré mechanické vlastnosti s dostatečnou pevností. Na rozdíl od kovové konstrukce však propouští částečně světlo, což se projeví přirozeným působením barev, a tím estetickým vzhledem, který je více podobný přirozenému zubu.
  • Metalokeramické korunky jsou tvořeny ze dvou vrstev. Jsou standardem pevných zubních náhrad. Vnitřek korunky je zhotoven z kovu ( tj.slitiny obecných nebo ušlechtilých kovů), který zajišťuje pevnost. Vně je kov pokryt vrstvou keramiky, která co nejvěrněji napodobuje barvou a tvarem původní zub.

Můstky – fixní zubní náhrady

Pokud chceme nahradit chybějící zub jiným způsobem než zubním implantátem, můžeme zvolit fixní můstek. Jedná se o zubní náhradu, která je pevně nalepená na obroušené sousední zuby a zároveň nahrazuje i chybějící zub, tedy překlenuje mezeru z jednoho zubu na druhý. Materiály používáme stejné, jako u klasické zubní náhrady – korunky, tedy celokeramické můstky a metalokeramické můstky.

Zubní náhrady typu Inlay a Onlay

Inlay a Onlay náhrady zubů rekonstruují poškozené zuby, u kterých výplň nebude kvalitně fungovat a zároveň zub ještě není indikovaný na korunku.  Jde o maximálně konzervativní přístup ošetření. Jsou laboratorně zhotovené a obnovují funkci a estetiku zubu.

Inlay je výplň v postranním zubu, která se zhotovuje nepřímým způsobem. Po odstranění kazu a otisku se zhotovuje v laboratoři a do zubu se následně vlepí cementem nebo pryskyřicí.

Onlay se zhotovuje stejným způsobem jako inlay. Svým rozsahem nahrazuje jeden nebo více hrbolků postranního zubu. Jedná se o velkou laboratorně zhotovenou výplň nebo částečnou korunku. Materiály používané k výrobě Inlay a Onlay mohou být zlato, keramika nebo kompozit.

Overlay nahrazuje všechny hrbolky zubu. Nejčastější je indikována po endodontickém ošetření zubu.

Bělení zubů

Bělením zubů lze dosáhnout dlouhodobě světlejšího odstínu zubů a tedy krásnějšího a přirozenějšího úsměvu.

Rozlišujeme dva druhy bělení zubů, prvním je domácí bělení zubů a druhým pak kombinované bělení zubů. Ať je vhodné pro Vaše zuby domácí bělení nebo kombinované, vždy je bělení zubů založeno na bázi peroxidu vodíku. Domácí bělení je vhodné pro méně zbarvené zuby. Kombinované bělení je výhodné volit pro výrazněji zbarvené zuby. Vhodné bělení Vám pomůže vybrat Vaše dentální hygienistka.

Co znamená bělení zubů?

Bělení zubů je chemický proces, kdy aktivní molekuly oxidů uvolňované ze sloučeniny peroxid vodíku nebo karbamid peroxidu pronikají mezi krystaly a prizmata skloviny, kde rozbíjejí velké molekuly organických sloučenin na molekuly s kratšími řetězci. Velké molekuly s dlouhými řetězci způsobují zabarvení zubů.

Nikdy nelze předem určit, jakého stupně zesvětlení se bělením dosáhne a jak dlouho to bude trvat. Výsledek je závislý na stupni a typu zabarvení zubů. Dlouhodobé zesvětlování vyžadují zuby kuřáků a zuby zbarvené užíváním tetracyklinových antibiotik.

Bělení je bezpečné, pokud jsou zuby a dásně zdravé a provádí se pod odborným dohledem. Před každým bělením je nutné, aby byly zuby bez kazů a nevyhovujících výplní a aby byly zuby čisté, to znamená bez zubního kamene, plaku a pigmentací. Doporučujeme dentální hygienu před zahájením bělení zubů.

Domácí bělení zubů

Pro domácí bělení zubů je třeba dle Vašich otisků v ordinaci vyrobit v laboratoři na míru průhledný plastový nosič bělícího gelu. Do tohoto nosiče si již doma sami dáváte bělící gel, který má koncentraci 16% nebo 10% karbamid peroxidu. Nosič s gelem pak nosíte každou noc, dokud nedosáhnete požadované bělosti zubů (standartní doba je 14 po sobě jdoucích nocí).

Výhodou domácího bělení zubů je nižší finanční náročnost. Nevýhodou tohoto bělení je časová náročnost.

Kombinované bělení zubů

Kombinované bělení se skládá z fáze totožné s domácím bělením a fáze ordinační.

Pro domácí fázi bělení zubů je třeba dle Vašich otisků v ordinaci vyrobit v laboratoři na míru průhledný plastový nosič bělícího gelu. Do tohoto nosiče si již doma sami dáváte bělící gel, který má koncentraci 16% nebo 10% karbamid peroxidu. Nosič s gelem pak nosíte 14 po sobě jdoucích nocí.

Při ordinační fázi bělení zubů se provádí kontrolovaná aplikace 6% peroxidu ve formě gelu. Gel se několikrát vymění a na povrchu zubu reaguje s usazenými segmenty. Celý proces trvá přibližně 1,5 hodiny a změna barvy je vidět ihned po aplikaci. Tímto bělením je možné vybělit zuby až na odstín B1, který stojí na začátku stupnice dle Vita vzorníku.

Nevýhodou je vyšší finanční náročnost, výhodou je především efektivnější bělení zubů pod dohledem zubaře či dentální hygienistky.

Zubní náhrady a zubní implantáty nelze bělit. Vždy je třeba individuálně probrat Vaši konkrétní situaci se zubařem. Jsme Vám k dispozici.

Jsme tým profesionálů

V moderně vybaveném zubním centru Vás čeká příjemný a zkušený personál, který se postará o Vaše komfortní a bezbolestné ošetření.

MUDr. David Urie

Vedoucí lékař

Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor stomatologie

MDDr. Nikol Celerýnová

Zubní lékař

Zubní lékař

Ing. Marie Kubešová

Vedoucí dentální hygienistka

Absolvent 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze – obor: Dentální hygiena

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Spolupracujeme s těmito zdravotními pojišťovnami