Kdo stojí za marketingovou komunikací U SMILE? First Choice Consulting s.r.o.

V září 2015 jsme dokončili první fázi projektu z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, jehož cílem bylo mimo jiné i rozšíření našeho Centra zubní péče. V souvislosti s projektem jsme se rozhodli rozšířit povědomí o značce U SMILE.

Jsme odborníci na zubní péči a stejně jako ve stomatologii klient vyhledává odborníka, tak i my jsme poptali odborníky v oblasti marketingové komunikace. S firmou First Choice Consulting s.r.o. jsme se dohodli na přípravě analýzy potenciálu a návrhu řešení v oblasti oživení firmy a komunikace naší značky U SMILE. Cílem bylo nalezení příležitostí a komplexního řešení pro prezentaci U SMILE, nastavení klientské strategie pro stávající a nové klienty, nastavení ucelené marketingové komunikace, navržení organizační změny pro efektivní řízení firmy a prezentaci značky U SMILE na trhu. Zároveň jsme od spolupráce požadovali ekonomický cíl, jímž byl nárůst počtu klientů.

Za období spolupráce U SMILE s First Choice Consulting s.r.o. byly nastaveny a implementovány klíčové procesy pro práci se zaměstnanci a klienty U SMILE. Díky komunikaci značky U SMILE je zvýšeno povědomí o značce U SMILE na trhu pro klienty, veřejnost i odbornou veřejnost. U SMILE je atraktivním zaměstnavatelem a věříme, že komunikace značky U SMILE zvyšuje hodnotu naší firmy a je atraktivní pro naše klienty. Mezi cíle, které byly naplněny patří i fakt, že U SMILE je vnímáno jako ucelená firma. Za období spolupráce narostl počet našich klientů, nastavili jsme a zvýšili jsme týmovou spolupráci a v neposlední řadě se zvýšilo povědomí o nás. Jsme blíž našim klientům, čímž bylo zastabilizováno naše klientské portfolio.

Přes všechny tyto aktivity jsme se mohli věnovat naší odbornosti a být tu pro naše klienty. First Choice Consulting s.r.o. nám pomohlo nastavit a implementovat všechny klíčové procesy a marketingovou komunikaci tak, že je teď bez problémů můžeme dále zachovat v rámci U SMILE.

First Choice Consulting s.r.o.

je konzultační firma, která se specializuje na marketing a marketingovou komunikaci, nastavování strategií, managementu a oživení firmy. Přináší komplexní analýzy a návrhy řešení v oblasti marketingu a managementu s cílem zvýšit atraktivitu a povědomí o firmě a značce na trhu a zároveň dosáhnout pozitivních dopadů do hospodářského výsledku firmy. V oblasti marketingové komunikace se specializuje na:

  • Tvorbu Corpotate Identity (název firmy, logo, firemní materiály)
  • Tvorbu webové prezentace (copywrite, grafika, kódování a zpracování, nastavení Google Analytics)
  • Brand Marketing (rozvoj a řízení značky)
  • Nastavení a správu ONLINE komunikace, vč. PPC kampaní a sociálních sítí (především Facebook, Instagram, Youtube)
  • Tvorbu a implementaci OFFLINE komunikace – marketingové materiály a označení firmy (letáky, dárkové předměty, plakáty, cedule, bannery)
  • PR služby
  • Newsletter (copywrite, grafika, kódování, zpracování, aktualizace databáze)
  • Soutěže a jiné motivační programy pro klienty

Všechny tyto aktivity marketingové komunikace vždy vychází z připraveného marketingového plánu, který je vytvářen na základě provedených analýz s ohledem na individuální potřeby klienta.

First Choice Consulting s.r.o. přináší návrhy řešení s nadhledem a profesionálním přístupem. Pomáhá vylepšit zažité procesy, nabízí nová a moderní řešení a jejich implementaci v rámci firmy. Zajistí koordinaci veškerých aktivit, monitoruje průběh aktivit, vede je k efektivitě a vyhodnocuje celek i jejich části.

Řešení jsou vhodná pro všechny klienty malých a středních podniků a vizí firmy First Choice Consulting s.r.o. je pomoci klientům začlenit marketingové a manažerské nástroje do jejich firem a zefektivnit tak jejich práci a zisk.

Více informací o First Choice Consulting s.r.o.: www.fcconsulting.cz

Spolupráci vřele doporučujeme, jelikož jsme se mohli za dobu spolupráce věnovat naší odbornosti, klientům a plnit tak náš cíl, což je krásný a zdravý úsměv našich klientů.

U SMILE