PROJEKT EVROPSKÉHO FONDU

V září 2015 jsme úspěšně dokončili první fázi projektu z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných služeb stomatologické péče a zavedení služeb nových, pro zlepšování celkové úrovně zdravotní péče pro obyvatele hl. m. Prahy. Inovace služeb bude realizována prostřednictvím poskytování vyšší kvality péče při zákrocích, ale také poskytování nových vyšetření a zákroků. Zároveň vznikne nová ordinace, což dále podpoří rozšíření služeb. Zvýšení kvality bude umožněno především pořízení moderního vybavení, které doplní stávající vybavení ordinace.

Dotace byla poskytnuta na projekt: “Modernizace vybavení ordinace” registrační číslo projektu CZ.2.16/3.3.00/22553.