Proč a jak si správně čistit zuby

Na úvod vám objasníme několik pojmů, se kterými se budete dále v textu setkávat.

Zub se skládá ze dvou základních částí – korunky a kořene. Ty v sebe navzájem přecházejí v místě krčku. Zub je zavěšen na drobných pružných vláknech v kosti, jejíž kryt tvoří dáseň. Zdravá dáseň má světle růžovou barvu, je pevně spojena se zubem u krčku po celém jeho obvodu a má zvlněný průběh. Mezi jednotlivými zuby dáseň utváří mezizubní papilu, která vyplňuje mezizubní prostor. Pevné spojení se zubem je mírně zanořeno pod viditelný okraj dásně, čímž vzniká mezi dásní a zubem mělký žlábek. Mezizubní prostor a dásňový žlábek představují místa, ve kterých se v největší míře hromadí a udržuje zubní povlak.

Povlak je hlavní příčinou zubního kazu, zánětu dásní, ale i postupného uvolňování a ztráty zubu. Pokud je zubní povlak pravidelně a efektivně odstraňován ze všech ploch zubu, je riziko vzniku výše uvedených postižení sníženo na minimum. Zubní povlak tvoří bakterie všudy přítomné v dutině ústní. Vytvářejí na zubu organizovanou vrstvu, a při její určité síle a po jistém čase (cca 1 den) začnou záporně působit na zub i dáseň. Přeměňují cukry obsažené v potravě na kyseliny a zapříčiňují zubní kaz. Produkují látky, které dráždí měkké tkáně a způsobují zánět dásní.

Čím a jak efektivně čistit vaše zuby?

Nejefektivnější odstranění zubního povlaku je mechanické. V zásadě nedochází k úplnému odstranění bakterií z úst, ale k rozrušení strukturované stavby plaku – k promíchání. Vlastní pomůcky používané k ústní hygieně se liší podle plochy a tvaru zubu, které mají očistit. K největšímu hromadění povlaku se děje v mezizubním prostoru. V něm vzniká největší množství kazů (pod bodem kontaktu sousedních zubů) a také začíná tvorba parodontálních kapes. Je to dáno specifickým tvarem tohoto prostoru a především nepřístupností pro „běžné“ pomůcky ústní hygieny (klasický kartáček). V zásadě rozlišujeme dvě základní pomůcky, které mohou efektivně odstraňovat povlak z mezizubního prostoru. Jsou to malý mezizubní kartáček a zubní vlákno (dentální nit).

Mezizubní kartáček

Lze s jistotou prohlásit mezizubní kartáček za nejefektivnější pomůcku mezizubní hygieny. Zejména u zubů v postranním úseku (malé stoličky a stoličky), je ve srovnání s dentální nití a párátkem jediným účinným a praktickým řešením. Je to dáno také sedlovitým a piškotovitým tvarem mezizubního prostoru mezi bočními zuby, který je pro zubní nit nedosažitelný. To ponechává konkávní prostory mezi postranními zuby nevyčištěné. Mezizubní kartáček pracuje na principu malého kartáče na čištění lahví. V úzkém místě prostoru se jeho štětinky sklopí, v širším se narovnají. Tím je zajištěno odstranění povlaku ze všech zakřivených ploch. Základním předpokladem úspěchu je ale především vhodně zvolený mezizubní kartáček. Ten musí správně vyplňovat prostor, nesmí být menší nebo naopak příliš velký a zub poškozovat.

Příslušnému mezizubnímu prostoru odpovídá určitá velikost a typ mezizubního kartáčku. Doporučujeme jejich volbu přenechat zubnímu lékaři nebo hygienistce. V našem Centru zubní péče U SMILE Vám také poskytnou odbornou instruktáž, přímo ve vašich ústech. Ta je pro zvládnutí efektivního používání této pomůcky naprosto nezbytná. K vyčištění mezizubního prostoru postačí jednou denně 1-2x protáhnout kartáček mezizubím. Dáseň zpočátku krvácí, ale to není v důsledku poranění kartáčkem. Je to následek zánětu a otoku v mezizubním prostoru. Po několika dnech krvácení ustupuje a vrací se i přirozený zdravý vzhled dásně. U zubů v předním úseku chrupu (mezi špičáky), je možné používat k čištění nejen mezizubní kartáček, ale i zubní vlákno (dentální nit).

Profil zubů u krčku není „piškotovitý“ jako u postranních, ale oválný. Na tento povrch vlákno dobře přilne a efektivně čistí. Technika čištění zubním vláknem je náročnější na provedení, vyžaduje odborný nácvik a dokonalé zvládnutí. Jinak hrozí nebezpečí poškození dásně. Spočívá ve stírání ve směru nahoru a dolů. Předo-zadní pilovitý pohyb používáme pouze k překonání bodu kontaktu mezi dvěma zuby. K osvojení techniky je nutná její ukázka a zejména praktický nácvik. Vlákna jsou ve formě voskované a nevoskované, přičemž s vláknem voskovaným je snazší zacházení. Existují také pásky, které lehce projdou bodem kontaktu a v kombinaci se špatnou technikou je zranění s nimi téměř jisté, proto jsou velmi nebezpečné. Pro čištění prostoru pod můstky, jsou na trhu speciální vlákna se zesíleným úsekem, tzv. superflossy.

Zubní kartáček

Jak jsme již zmínili, je nutné zub očistit ze všech stran. Druhým místem s největším hromaděním povlaku je dásňový žlábek. Nejefektivněji lze toto místo vyčistit konci vláken měkkého „klasického“ kartáčku s malou pracovní částí (vhodné i dětské kartáčky). Dříve vyučovaná tzv. stírací technika z dásně na zub je pro vyčištění žlábku nedostačující. Vlákna kartáčku ponechávají zubní povlak v těsném sousedství s dásní bez povšimnutí. Při přetrvávající oblibě středně tvrdých a tvrdých kartáčků, může tato technika při trvalém a poctivém používání vést k poškození zubů a dásní a jejich následné citlivosti.

Šetrnější a také účinnější je technika, kdy vlákna kartáčku směřují směrem do dásňového žlábku pod šikmým úhlem. Krouživým pohybem potom rozrušujeme povlak ve žlábku. Při použití vhodně zvoleného měkkého kartáčku je tento způsob i při delším používání bezpečný. Tato technika vyžaduje „ lehkou ruku“ a velmi měkký kartáček s krátkým polem hustě uspořádaných štětin, seříznutých do jedné roviny. Je opět žádoucí, aby vám i tuto pomůcku individuálně vybral lékař nebo hygienistka a ti provedli příslušný praktický nácvik.

Jak dlouho si čistit zuby?

Důležitá otázka se pojí s dobou nutnou k úspěšnému očištění zubu ze všech stran neboli jak dlouho si čistit zuby? Zuby se čistí tak dlouho, až jsou čisté. Praktickým indikátorem čistoty zubů může být vlastní jazyk. Pokud mají zuby na sobě vrstvu povlaku, jeví se na dotek jako „chlupaté“. Naopak zuby bez povlaku jsou na hladké. Z tohoto pohledu je jasné, že nelze stanovit paušální čas, protože každý člověk je jinak manuálně zručný. Rady typu 3 x denně 5 minut dnes již neobstojí. Nikdo z nás nemyje nádobí pouze 5 minut a pak, tak jak je, ho nedá do polic. Nádobí myje, až je umyté. Stejně je tomu i se zuby.

Zaběhnutým zvykem se bohužel stalo, čistit si zuby ráno a večer v koupelně, skloněný nad umyvadlem. To jsou chvíle, kdy není moc času a naše mysl není orientovaná na pečlivé provádění ústní hygieny. Z našeho pohledu se jeví lepší provádět ústní hygienu v době menšího časového stresu (sledování televize, čtení knihy nebo časopisu, sezení u počítače). V těchto chvílích nám čas strávený čištěním zubů nepřipadá ztracený. To ovšem předpokládá osvojení správné techniky čištění pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky a následné pravidelné domácí cvičení. Díky tomu je možné se po určité době orientovat při čištění podle citu v dásni a nikoliv podle zrcadla. To umožňuje i čištění „neviditelných“ vnitřních ploch zubů.

“Rychlé ranní a večerní čistění s pastou má význam pouze dezodorační (příjemný pocit v ústech). Bez efektivního vyčištění jím docílíme jen „navonění“ špatně odstraněných zubních povlaků. Ty však dále poškozují zuby a dásně.” dodává Bc. Marie Filipiová – dentální hygienistka v CENTRU ZUBNÍ PÉČE U SMILE.

Pro úplnost uvedeme ještě další skupinu pomůcek, které jsou někdy používány k provádění ústní hygieny. Jsou to elektrický zubní kartáček, ústní sprcha a párátko. Elektrické kartáčky zažívají v současné době svůj rozmach. Pro zdánlivě jednoduchou manipulaci s nimi a pocit bezpracného vyčištění chrupu se staly populárními a velice žádanými i přes jejich vysokou cenu. Při nesprávném výběru typu nebo používání bez odborného nácviku s lékařem nebo hygienistkou se elektrický kartáček může stát neefektivním nebo dokonce nebezpečným a nenávratně poškodit především dáseň u krčku zubu.

Je žádoucí, aby stejně jako kartáček klasický, měl elektrický měkké štětiny a malou pracovní část, neměl by být oscilační – poškozuje krčky, u sonického kartáčku prozatím tento efekt nebyl prokázán. Potom se může stát vhodnou pomůckou ústní hygieny. Je tomu tak zejména u klientů s pohybovými obtížemi, kteří nedokáží vykonávat drobné krouživé pohyby s klasickým kartáčkem. Ústní sprchy a párátka neodstraňují efektivně zubní povlak z mezizubního prostoru. Mohou pouze vyčistit větší části zbylé potravy a jemnou vrstvu povlaku ponechávají nedotčenou. U párátek hrozí i nevratné poškození mezizubní papily. Mezi doplňky ústní hygieny řadíme zubní pasty, gely, tablety a ústní vody obsahující fluor.

Fluor má schopnost pouze do jisté míry opravovat škody způsobené na tvrdých tkáních zubu. Podle posledních poznatků nezvyšuje výrazně odolnost zubů proti zubnímu kazu. Používání pasty s fluorem je důležitější u dětí, které nemají techniku čištění úplně zvládnutou. Vědomost o tom, že by rodiče až do 10 let věku dětí měli jejich zuby dočišťovat, není u nás ještě dostatečně zažita. Proto je nutné reparativní efekt fluoridů u dětí využít. U dospělých zůstává zubní pastě a eventuálně ústní vodě pouze efekt deodorační. Fluor prokazatelně nezabraňuje vzniku zánětu dásní a následné parodontózy.

Správné čištění s použitím ručního kartáčku:

Jak správně používat mezizubní kartáček
Jak správně používat dentální niť?