Jak probíhá první návštěva dentální hygieny?

Dentální hygiena má preventivní a léčebný charakter. Jejím účelem je předcházet vzniku onemocnění v dutině ústní. V důsledku nedostatečného či nesprávně prováděného čištění zubů a dásní dochází často ke vzniku zubního kazu, zánětu dásní a závěsného aparátu zubu (parodontóza). Hlavním úkolem je odstranit všechny faktory, které onemocnění vyvolává – zubní plak a zubní kámen. Tvorba zubního plaku a kamene je u každého jedince individuální, proto je osobitý i nácvik domácí dentální hygieny u každého klienta. Při jednotlivých návštěvách nelze postupovat vždy totožně, ale obecně platí několik kroků, které jsou prováděny u každého klienta.

1. návštěva (60-75 minut)

Nejprve určujeme klientovi anamnézu, která zahrnuje, zda užívá léky, zda má nějaké alergie, jaké podstoupil operace, choroby a zda je kuřák či nikoliv. Poté následuje vyšetření měkkých tkání a stavu chrupu. Zjišťujeme stav dásně a vzhled sliznice a jazyka. Odhalujeme přítomnost a kvalitu výplní (příp. neošetřených kazů), pevnost a viklavost zubů, defektů skloviny (vzniklé nedostatečnou hygienou nebo neefetivní technikou čištění), přítomnost protetických ošetření (implantáty, zubní náhrady, estetické korekce), apod.

Prvním naším vyšetřením je CPI-TN – index, který slouží pro zjištění stupně onemocnění parodontu (závěsného aparátu zubu). Podél každého zubu pod okraj dásně se zavede tupá sonda a zjišťuje se tak krvácení, přítomnost zubního kamene, mělkých a hlubokých kapes (chobotů). CPITN se hodnotí pěti stupni:

  • 0 – zdravý parodont
  • 1 – objeví se krvácení
  • 2 – přítomnost zubního kamene
  • 3 – kapsy hluboké do 5,5 mm (mělké kapsy)
  • 4 – kapsy hlubší než 5,5 mm (hluboké kapsy)

Podle stupně postižení se ve 2. návštěvě určí terapie.

Ve druhé či následujících návštěvách odstraníme klientovi přítomný zubní kámen, dokud nejsou všechny zuby zcela čisté, hladké a dásně zahojené. Pokud jsou přítomny parodontální kapsy, je léčba náročnější a pomalejší. Kromě toho jsou klientovi v průběhu návštěv ze zubů odstraněny pigmentace a jiné estetické nedokonalosti.

Druhým indexem, který vyšetřujeme, je index BOB, jde o krvácení mezizubní dásně po zavedení mezizubního kartáčku. Při tomto indexu zároveň stanovujeme správné velikosti mezizubních kartáčků. Při první návštěvě, pokud klient nepoužíval mezizubní kartáčky vůbec nebo příliš malou velikost, je přítomný zánět dásně (otok, krvácení, mnohdy citlivost), zvolené mezizubní kartáčky nemusí svou velikostí odpovídat potřebné velikosti mezizubního kartáčku po uzdravení zánětu, proto je nutné po 10-14 dnech každodenního používání mezizubní kartáček přeměřit.

Přítomnost plaku a krvácení u indexu CPI-TN a BOB zapisujeme spolu s rozmístěním mezizubních kartáčků do mapky, kterou obdrží náš klient e-mailovou zprávou ve formátu PDF po každé návštěvě. Může tedy sledovat vývoj své orální hygieny, který koreluje s jeho orálním zdravím.

Klientovi je poté podrobně popsán vznik zubního kazu, zánětu dásní, zubního plaku, zubního kamene a vznik parodontózy. Snažíme se, aby klient byl motivován a pochopil, že pravidelná péče o ústní dutinu je velmi důležitá a vyvaruje se tím možným poškození a následné dlouhodobé léčbě, která je velmi náročná a nákladná.

Dalším krokem je nácvik správné techniky domácí dentální hygieny přímo v ústech klienta, výběr a doporučení vhodného zubního kartáčku a mezizubních pomůcek.

Při první návštěvě jsou klientovi po indikaci lékařem vytvořeny veškeré rentgenové snímky a fotostatus, zároveň se obvykle začíná s odstraňováním zubního kamene, pokud je přítomen.

2. návštěva (30-75 minut dle potřeby určí dentální hygienistka v první návštěvě)

Klient je pozván do 14 dní od první návštěvy. Opět se provede vyšetření CPI-TN a BOB indexu a pokud klient prováděl ústní hygienu pravidelně a správně, měla by se hodnota krvácení výrazně snížit. Naším cílem je snížit krvácení na 0%, v tom případě je dáseň bez známky zánětu a my účinně předcházíme vzniku zubního kazu. Po přeměření velikostí mezizubních kartáčků se může objevit bodové krváce, které do 2-3 dnů mizí. Pokud jsou přítomny choboty – parodontální kapsy, je léčba náročnější a pomalejší, je nutné provést hloubkové čištění, to je závislé na výborně zvládnuté domácí orální hygieně.

Poté přichází na řadu doodstranění zubního kamene, plaku a povrchových pigmentací a vyleštění povrchu zubů, které snižuje uplívání mikroorganismů a zbytků potravy na povrchu zubu.

Klientovi doporučíme další postup o péči o svou dutinu ústní (ošetření zubním lékařem, ortodontem, apod.)

Doporučujeme návštěvu dentální hygieny 2x ročně.